We Have More Than 40 Years of Experience. [email protected]
Articles

Programa Triturador De Mar Nda Degi Iklik Yapmak

1- 22 nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı resmi gazete'de kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlar ve performans programları ile faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında y netmelik yayımlanmıştır.2-03 mart 2021 tarihli ve 31412 sayılı resmi gazetede muhasebat genel m d rl ğ genel tebliği (sıra no: 67) (parasal sınırlar ve oranlar .

Get Price

Hot Tags